ข้อมูลสิ่งที่มีอยู่

ข้อมูลสิ่งที่มีอยู่

จังหวัด ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
บึงกาฬ 27,331 1,261
หนองบัวลำภู 32,953 1,546
อุดรธานี 70,453 3,716
เลย 48,320 2,133
หนองคาย 25,117 1,578
สกลนคร 108,381 2,282
นครพนม 37,295 1,937

ข้อมูลแผน 5 ปี

จังหวัด ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
บึงกาฬ 2,671 624
หนองบัวลำภู 2,477 609
อุดรธานี 5,086 1,258
เลย 4,099 375
หนองคาย 2,527 409
สกลนคร 5,225 1,728
นครพนม 4,671 636

ข้อมูลแผน 5 ปี