ข้อมูลสิ่งที่มีอยู่

ข้อมูลสิ่งที่มีอยู่

จังหวัด ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
บึงกาฬ 25,340 1,235
หนองบัวลำภู 32,675 1,477
อุดรธานี 66,963 3,573
เลย 47,108 2,089
หนองคาย 24,151 1,540
สกลนคร 105,002 2,211
นครพนม 35,237 1,878

ข้อมูลแผน 5 ปี

จังหวัด ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
บึงกาฬ 3,305 1,322
หนองบัวลำภู 2,920 660
อุดรธานี 4,829 858
เลย 4,388 947
หนองคาย 2,737 627
สกลนคร 5,183 2,068
นครพนม 5,164 1,198

ข้อมูลแผน 5 ปี